شنبه ۳۱ فروردين ۱۳۹۸
شرکت های تابعه
 •          شــركت گروه انرژي آريادانا
 • تاريخچه:
 • شركت گروه انرژي آريادانا در تاريخ 1382/02/09 بصورت شركت سهامي عام تاسيس شده و طي شماره 220443 دراداره ثبت شركت ها و مالكيت صنعتي تهران به ثبت رسيده است.
شــركت گروه انرژي آريادانا
 • سرمايه و سهامداران عمده:
 • سرمايه قانوني و ثبت شده شركت در حال حاضر مبلغ 440200 ميليون ريال منقسم به 440200 هزار سهم يكهزار ريالي با نام تقسيم شده است.
 • موضوع فعاليت:
 • موضوع فعاليت شركت طبق ماده 3 اساسنامــه عبارتست از:
  -خريد، فروش و پذيره نويسي سهام شــركت هاي توليدي، بازرگاني و خدماتي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار و خارج از بورس
 • - سرمايه گذاري ومشاركت در سـرمايه، خريد سهام، بازسازي، نوسازي و آماده سازي انواع شركت هاي داخلي و خـارجي، مـوسسات، طـرح ها، پروژه ها، فروش سـهام و واگذاري سـهام شـركت ها
 • - خريد و فروش اموال منقول، طرح ها، پروژه ها، فروش سهـام و واگذاري سهـام شركت ها
 • - خريد و فروش اموال منقول و انـجام فعاليت هــاي بازرگاني و تجـاري داخـلي و خارجي، واردات و صـادرات انواع كالاهاي مجاز بازرگاني و توليد و توزيع آنها
 • - ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه سرمايه گذاري ها و كليه امور بازرگاني اعـم از داخــلي و خـارجي
 • - آماده سازي شـــركت هاي مــورد ســرمايه گذاري جهت ورود به بورس اوراق بهــادار
 • - استفــاده از تــسهيلات مالي و اعتباري بانك هــا، شــركت هاي بيمـــه، موسسات مالي واعتباري داخـلي و خارجي
 • - شـركت در مناقصه ها و مـزايده ها وعـقد قرارداد با كليه سازمان ها، نهــادها، وزارتخانه ها و شـركت هاي دولتي و خصوصي اعم از داخــلي و خارجي
 • - اخــذ و اعـطاي نمايندگي اشخاص حـقيقي و حـقوقي و ايجاد شعبه در داخل يا خــارج از كشور
 • - ارائه خدمات مشاوره اي در زمينه توليد، ســرمايه گذاري هاي جديد، توسـعه، تكميل، برنامه ريزي ريزي و بودجه بندي، تامين مـــنابع مالي و اعتباري، طراحي نظام هاي مــديريتي جهت تسهيل و افزايش كارايي شـــركت ها
 • - انجام كليه امـــور و فعـــاليت هايي كه بطور مــستقيم و غير مستقيم براي تحقق اهداف و موضوع فعاليت شركت لازم و مفيد باشد و يا در جهت تحقق موضوع فعاليت شركت ضرورت داشته باشد.
 • اطلاعات ارتباطی
 • نشانيمركز اصلي شركت: تهران- بزرگراه حقاني- بزرگراه آفريقا- كوچه پديدار- پلاك 23
 • تلفن  88796356
 • فاكس88785246  
ارتباط با سرمایه گذاری بهمن
 • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن 
 • تلفن : 48081- داخلی 274
 • فاکس : 48081- داخلی 8064
 • پست الکترونیکی :info@bahmaninco.com
پل ارتباطی با اداره سهام
 • تلفن : 48081- داخلی 274
 • فاکس : 48081- داخلی 8064