يکشنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۶
 • ارتباط با ما:

 • نشاني دفتر مركزي: 
 • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن 
 • کد پستی:   39711-13999
 • تلفـن: 48081400
 • فاكس: 48081244
 • نشاني پست الكترونيكي: info@bahmaninco.com

 • نشاني دفتر امور سهام: 
 • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن
 • کد پستي :  39711-13999
 • تلفـن:   48081 - داخلی 274  
 • فاكس:   48081 - داخلی 244
 • نشاني پست الكترونيكي: saham@bahmaninco.com
 
ارتباط با سرمایه گذاری بهمن
 • تهران، بزرگراه شهید لشگری ( جاده مخصوص کرج )، کیلومتر 13، پلاک 279، سایت شماره 2 گروه بهمن 
 • تلفن : 48081400-021 - فکس : 48081244-021
 • پست الکترونیکی :info@bahmaninco.com
پل ارتباطی با اداره سهام
 • تلفـن: 48081274
 • فاکس: 48081244